Karta miejska

Od 02.01.2013 roku możliwe jest uiszczenie opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania w Lublinie przy pomocy Karty Biletu Elektronicznego (Karty miejskiej)

Regulamin Karty Biletu Elektronicznego dla sektora przeznaczonego na opłatę parkowania w SPP Lublin.

  1. Środki umożliwiające dokonanie płatności za parkowanie pojazdów w SSP zakodować można w Biurze SSP na dowolnej Karcie imiennej, Karcie biletu rodzinnego lub Karcie na okaziciela.
  2. Osoba nieposiadająca wydanej wcześniej Karty, która chce dokonać doładowania środków umożliwiających płatność za parkowanie pojazdu w SSP, w chwili dokonywania takiego zakupu, otrzymuje bezpłatnie Kartę na okaziciela.
  3. Minimalna kwota doładowania, upoważniająca do bezpłatnego wydania Karty na okaziciela, ustalona jest na poziomie 50zł.
  4. Kwoty kolejnych doładowań mogą wynieść: 10zł, 20zł, 50zł, 100zł.
  5. Maksymalna kwota możliwa do zdeponowania na Karcie wynosi 200zł.
  6. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia Karty, nie ma możliwości odzyskania kwoty zdeponowanej w sektorze przeznaczonym na płatności za parkowanie.
  7. Nie ma możliwości uzyskania zwrotu niewykorzystanych środków zapisanych na Karcie.
  8. Stan środków pozostałych na Karcie (tylko kwota zakodowana w sektorze przeznaczonym na płatności za parkowanie) można sprawdzić w Biurze SPP oraz w parkomatach na terenie SPP Lublin.
  9. Wszelkie inne sprawy reguluje INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KARTY BILETU ELEKTRONICZNEGO wydana przez ZTM, obowiązująca od 24.01.2013r